Ksenony, biksenony i ewolucja oświetlenia samochodowego

Od momentu, w którym powszechnie zaczęto wykorzystywać w żarówkach wolframowe druciki i gazy obojętne chroniące je przed utlenianiem, technologia wytwarzania oświetlenia samochodowego nieustannie się rozwija. Nasze nowoczesne światło, które generowane jest poprzez ksenony i żarówki samochodowe ksenonowe, biksenony, halogeny i diody LED-owe, umożliwiło nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się po naszych drogach, ale i ułatwiło pracę konstruktorom pojazdów. Współcześni designerzy mają szeroki wachlarz możliwości w kreowaniu nie tylko samych sylwetek samochodów, ale i poszczególnych detali ? kół czy reflektorów. Oczywiście zanim ksenony stały się podstawą produkcji, historia samochodowego oświetlenia musiała pokonać długą drogę ewolucyjną. Wcześniej bowiem podstawą wyposażenia były lampy karbidowe, sprawiające jednak zmotoryzowanym wiele problemów i wraz z rozpowszechnieniem się elektryczności niemal całkowicie wypadły z obiegu.

 Same samochody zresztą przechodziły kilka etapów rozwojowych, początkowo przecież ich dostępność nie była na wyciągnięcie ręki. Pociągało to za sobą zmniejszenie ruchu drogowego oraz ograniczenie się do poruszania jedynie w dzień. Dzisiaj ? wraz ze wzrostem popularności przemysłu motoryzacyjnego, nie tylko samochodowego, ale i motocyklowego, wzrosła także troska producentów o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Zwiększone prędkości oraz jazda całodobowa zmusiły ich do tworzenia nowych rozwiązań nie tylko w kwestii troski o ludzkie życie, ale i samego oświetlenia. Stąd właśnie nasze nowoczesne ksenony, biksenony i pozostałe typy żarówek.