Raporty nieruchomości

 

Rynek Nieruchomości to przedsiębiorstwo zajmujące się przeprowadzaniem badań rynkowych oraz sporządzaniem profesjonalnych analiz branżowych.

W ramach usług dodatkowych firma oferuje konstruowanie raportów obejmujących rynki nieruchomości oraz sporządzanie wyceny domów, mieszkań, lokali komercyjnych, zespołów obiektów, gruntów rolnych, terenów pod zabudowę oraz terenów zielonych, a także doradztwem z zakresu działań branżowych. Doskonała współpraca specjalistów, analityków oraz rzeczoznawców ze zleceniodawcami owocuje budowaniem solidnej marki, cieszącej się zaufaniem coraz większej liczby odbiorców. Na stronie internetowej www.rynek-nieruchomosci.pl zapoznać się można z aktualnymi – rocznymi i kwartalnymi raportami nieruchomości, pełnym wachlarzem usług oraz niezbędnymi informacjami dotyczącymi samego przedsiębiorstwa oraz całą ofertą nieruchomościową. 

Rynek Nieruchomości to synonim profesjonalizmu, doświadczenia, solidności, skrupulatności oraz najwyższej jakości działań, realizowanych wspólnie z klientami.