Bednarka ocynkowana – nowoczesne uziemienie

Nawet w dobie dwudziestego pierwszego wieku nowoczesny człowiek nie jest w stanie zlikwidować niektórych zagrożeń. Na szczęście może im jednak – bazując na odpowiednim doświadczeniu – zapobiegać. Zagrożeniem dla życia i zdrowia człowieka jest na przykład prąd. Z jednej strony jego obecność zapewnia nam komfort życia (a nierzadko również bezpieczeństwo). Z drugiej strony nieodpowiednie warunki powodują efekt przeciwny. Niebezpieczeństwo mogą przynieść między innymi źle zaprojektowane instalacje oraz niesprawne urządzenia elektryczne. Nierzadko do ryzykownych sytuacji dochodzi podczas burzy. Niepozorne pioruny nieraz wyrządziły człowiekowi wiele szkód. W obliczu wszystkich wymienionych zagrożeń bardzo ważne stało się to, by uzyskać kontrolę nad instalacjami i prądem. Najbardziej popularne w tym kontekście uziemienie chroni domowników i budynki. Warto zatem wiedzieć co nieco na ten temat.

 Definicja uziemienia

Choć wiele osób zna wspomniane w śródtytule pojęcie, tak naprawdę tylko część umie dokładnie określić z czym mamy do czynienia. Warto zatem wiedzieć, że uziemienie to po prostu specyficzny przewód, który został wykonany z przewodnika (substancji dobrze przewodzącej prąd elektryczny). Charakterystyczną cechą uziemienia jest również to, że łączy ono naelektryzowane ciało z ziemią. W efekcie wspomniane naelektryzowane ciało oddaje odpowiednią ilość ładunków i staje się elektrycznie obojętne (dodanie oraz ujemne ładunki tegoż ciała zaczynają się równoważyć). Trzeba również zauważyć, że w dziedzinach ścisłych, takich jak elektronika czy elektrotechnika definicja uziemienia jest nieco odmienna. W tym przypadku uziemienie nie jest przewodem, a jedynie połączeniem punktu obwodu elektrycznego z ziemią. Takie połączenie stosuje się oczywiście po to, by urządzenia elektryczne (na przykład te domowe) pracowały efektywnie i przede wszystkim bezpiecznie. Wydaje się, że definicja uziemienia wcale nie jest tak skomplikowana, jak moglibyśmy się spodziewać. Warto jednak wiedzieć, że z uziemieniem wiążą się również inne zagadnienia, takie jak chociażby przewodniki elektryczne.

Przewodniki elektryczne - rodzaje

W kontekście uziemienia warto poznać kilka najpopularniejszych przewodników (wykorzystywanych do tworzenia wspomnianych wcześniej przewodów). Bardzo ciekawym przewodnikiem może być woda, która w zależności od zawartości elektrolitów może pełnić zarówno funkcję przewodnika, jak i funkcję izolatora. O tym, że woda przewodzi prąd uczymy się już w latach przedszkolnych, na przykład wtedy, kiedy dorośli ostrzegają przed używaniem urządzeń pod napięciem w pobliżu wody. Dobrym przewodnikiem elektrycznym jest na przykład aluminium. Nieco droższym – ale jednocześnie lepszym – przewodnikiem od aluminium jest oczywiście miedź. Przewodnikami mogą być również złoto czy srebro, jednak ze względu na swoją cenę są stosowane rzadziej, niż wymienione wcześniej surowce.

Urządzenie uziemiające - definicja

Okazuje się zatem, że popularne uziemienie to tak naprawdę urządzenie uziemiające. Jak w każdym urządzeniu, także w tym przypadku możemy wskazać różne części, z których składa się całość. Bardzo ważnymi elementami uziemienia są więc przewody uziomowe czy przewody uziemiające. W uziemieniu znajdziemy również między innymi tak zwany uziom (układy uziomowe) czy przewody łączące. Więcej na ten temat można znaleźć w książkach z zakresu elektryki bądź elektrotechniki.

Popularne rodzaje uziemień

W zależności od sytuacji można dzisiaj wskazać różne rodzaje urządzeń uziemiających. Niektóre stosuje się w domach, inne znajdują swoje wykorzystanie na przykład w branży przemysłowej. Warto zatem wiedzieć co nieco o najpopularniejszych rodzajach uziemień, wykorzystywanych na przestrzeni ostatnich lat. Najbardziej popularnym uziemieniem jest oczywiście uziemienie odgromowe, które ma za zadanie odprowadzać do ziemi prądy wyładowań atmosferycznych. W tym przypadku z pewnością sprawdza się tak zwana bednarka ocynkowana (więcej na jej temat z pewnością znajdziemy w sieci) Wyróżniamy również uziemienie pomocnicze, które – jak sama nazwa wskazuje – ma pomóc w ochronie, między innymi przeciwpożarowej. Uziemienie funkcjonalne wykorzystywane jest przy uziemianiu konkretnego punktu obwodu elektrycznego. Wszystko po to, by praca urządzeń elektrycznych była bezpieczna i niezakłócana. Inna nazwa wspomnianego uziemienia to tak zwane uziemienie robocze. Warto również wiedzieć, iż tego rodzaju uziemienia stosuje się również przy urządzeniach oraz instalacjach połączonych w sposób bezpośredni z siecią rozdzielczą. Ostatnim znanym uziemieniem jest tak zwane uziemienie ochronne.

Instalacja odgromowa

W budownictwie mieszkalnym stosuje się tak zwaną instalację odgromową, która ma chronić sprzęty oraz mieszkańców przez porażeniami związanymi z wyładowaniami piorunów podczas burzy. Co ciekawe, pierwsze piorunochrony powstawały już w pierwszej połowie osiemnastego wieku. Przełomowe badania w tym zakresie prowadził znany wszystkim amerykański polityk i filozof – Benjamin Franklin. Pierwszy piorunochron zaprojektowany według innowacyjnego pomysłu został zainstalowany w tysiąc siedemset pięćdziesiątym drugim roku.

O uziemieniu można byłoby pisać jeszcze długo. Ciekawostki związane z budowaniem piorunochronów, badaniami na temat uziemienia sięgają nawet kilku wieków. Z pewnością trzeba zauważyć, że tego rodzaju tematyka jest nie tylko interesująca, ale również niezwykle ważna dla współczesnego człowieka. Możliwość wykorzystania energii elektrycznej z jednej strony jest dla człowieka zbawienna. Dzięki energii jesteśmy w stanie przemieszczać się drogą lądową i powietrzną. Urządzenia takie jak internet czy telewizja dają nam dzisiaj nieograniczone możliwości pod wieloma względami. Warto jednak pamiętać, że nieodpowiednie wykorzystanie prądu może nieść ze sobą niebezpieczeństwo. To właśnie w tym kontekście możliwość instalacji nowoczesnego i sprawdzonego uziemienia staje się bardzo ważna. Te ostatnie znajdziemy między innymi w domach, blokach mieszkalnych czy w przemyśle.